Regulamin opinii w sklepie internetowym Miss Denier

 

 1. Definicje:

  Sklep - sklep internetowy Miss Denier prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://missdenier.pl/.

  Sprzedawca - Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  a. Piotr Augustyn, NIP 7411505596, nr REGON 510888491, przedsiębiorca działający pod firmą ARRIES - wspólnik spółki cywilnej

  b. Renata Augustyn, NIP 7411275050, nr REGON 520689884, przedsiębiorca działający pod firmą AGITARIUS - wspólnik spółki cywilnej

  prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą ARRIES s.c. z siedzibą pod adresem ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, NIP 8992913557, nr REGON 52070917300000.

  Klient - każda osoba lub podmiot kupujący w Sklepie.

 2. Opinie dotyczące produktów dostępnych w Sklepie oraz opinie dotyczące Sklepu opublikowane i widoczne na stronie Sklepu pochodzą od Klientów, którzy używali produktów dostępnych w ofercie Sklepu, dokonali zakupu produktów w Sklepie lub złożyli zamówienie w Sklepie.

 3. Opinie widoczne na stronie Sklepu zbierane są za pośrednictwem serwisu TrustMate.io (https://trustmate.io) i są każdorazowo weryfikowane przez Sprzedawcę. Weryfikacji podlega sam fakt dodania opinii przez osobę, która złożyła zamówienie, rzeczywiście zakupiła produkt lub go używała, a nie prawdziwość samej opinii i wyrażonej w niej oceny. Weryfikacja odbywa się na podstawie numeru zamówienia oraz adresu e-mail Klienta.

 4. Sprzedawca nie oferuje jakichkolwiek gratyfikacji oraz rabatów, w zamian za wystawienie opinii oraz nie płaci za wystawienie opinii.